Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Πρόληψη καρκίνου του μαστού... Γίνεται πραγματικά πρόληψη ;

Οκτώβριος, 2015

Επιστημονική δημοσίευση καταρρίπτει τις προσπάθειες που γίνονται για την πρόληψη στον καρκίνο του μαστού, αναλύοντας τα δεδομένα 40 ετών από την SEER database.  

H SEER database (Surveillance, Epidemiology and End Results program) αποτελεί βάση δεδομένων της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που καταγράφει από το 1973 τα σχετικά δεδομένα με τον καρκίνο. Τα ερευνητικά δεδομένα SEER περιλαμβάνουν την επίπτωση και πληθυσμιακά δεδομένα που σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το χρόνο της διάγνωσης και τις γεωγραφικές περιοχές.

Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 στο The New England Journal of Medicine, μετά από ανάλυση δεδομένων 40 ετών, αποδεικνύεται ότι παρότι η πρόληψη καρκίνου του μαστού και οι μαστογραφίες είναι ευρέως διαδεδομένες μετά τη δεκαετία του '80, η συχνότητα εμφάνισης των μεταστατικών καρκίνων του μαστού που διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο έχουν μείνει σταθεροί μετά το 1975. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 :  Παρά την πληθώρα προληπτικών εξετάσεων και διαγνωστικών επεμβάσεων για τον μαστό, σε ότι αφορά τον επιθετικό καρκίνο του μαστού που θα απειλήσει την ζωή της γυναίκας, δεν άλλαξε τίποτα το τελευταία 40 χρόνια.

Για να δείτε την σχετική γραφική παράσταση δεδομένων και τη μελέτη πατήστε εδώ. 

Επίσης προγενέστερα, έχει δημοσιευθεί και η τριακονταετής αναδρομική μελέτη για την επίδραση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου μαστών με μαστογραφία στις γυναίκες 40 χρόνων και άνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Obstetrical & Gynecological Survey» (Μαιευτική & Γυναικολογική Έρευνα) Ιούνιος 2013 - Τόμος 68 - Τεύχος 6 -σελ. 440-442, 

Στη μελέτη αυτή συμπεραίνεται ότι το 2008, ο καρκίνος του μαστού ήταν υπερδιάγνωση σε περισσότερες από 70.000 γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 31% των διαπιστωμένων συνολικά καρκίνων του μαστού.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαστογραφία, ανίχνευσε όγκους σε πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες που δεν θα οδηγούσαν σε κλινικά συμπτώματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 : Η μεθοδολογία πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού οδηγεί κάθε χρόνο στις ΗΠΑ 70000 (εβδομήντα χιλιάδες) γυναίκες σε επεμβάσεις με λανθασμένη διάγνωση καρκίνου και 1000000 (ένα εκατομμύριο) γυναίκες σε διάγνωση όγκου μαστού, που έτσι και αλλιώς δεν θα οδηγούσε σε παθολογική βλάβη.

Από τις παραπάνω μελέτες συμπεραίνεται ότι η πολυδιαφημιζόμενη πρόληψη του καρκίνου του μαστού στερείται της λάμψης που της παρέχεται από τα διάφορα μέσα και κέντρα και υπάρχει ανάγκη επαναξιολόγησης σε ότι αφορά το όφελος και το κόστος της.


Βιβλιογραφία : 

1) N Engl J Med 2015; 373:1685-1687  October 29, 2015
H. Gilbert Welch, M.D., M.P.H., David H. Gorski, M.D., Ph.D., and Peter C. Albertsen, M.D.

2) Obstetrical & Gynecological Survey: June 2013 - Volume 68 - Issue 6 - p 440–442
Gynecology: Breast Disease
Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence
Bleyer, Archie; Welch, H. Gilbert